top of page

Treatments

รายการ Treatments บางส่วนของคลินิกพรีนนาดา

    ปรึกษาปัญหาผิว ปรับรูปหน้า หลุมสิว แผลเป็น ลดสัดส่วน กำจัดขน         ผิวกระจ่างใส กระชับช่องคลอด อินฟราเรดซาวน่า 

พิเศษ! ปรึกษาคุณหมอฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

แนะนำให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอเพื่อการประเมินความต้องการและสภาพผิว ในการเลือกใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

bottom of page