top of page

BOTOX (โบท็อกซ์)

     โบท็อกซ์ คือสาร Clostridium botulinum ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีทำให้บริสุทธิ์แล้วฉีดเข้ากล้ามเนื้อเพื่อหยุดการหดตัวชั่วคราวไม่ให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น การฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่งผลทำให้เกิดผลที่ดี ปลอดภัย และปราศจากความเจ็บปวดในขณะที่ฉีด


โบท็อกซ์ออกฤทธิ์อย่างไร?

1. จะไปยับยั้งการหลั่งสาร Acetylcholine ที่ใช้ในการให้กล้ามเนื้อหดตัวที่อยู่บริเวณปลายประสาท ผู้ที่ถูกฉีดยังแสดงสีหน้าได้ตามปกติ และใช้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าได้เหมือนเดิม เพียงแต่จะมีการคลายตัวของกล้ามเนื้อในกลุ่มที่ทำให้เกิดริ้วรอย

2. ผลนี้จะอยู่เพียงชั่วคราวคือ ประมาณ 4-6 เดือน การรักษาริ้วรอยด้วยวิธีนี้จึงรวดเร็วไม่ต้องผ่าตัด และไม่มีแผลเป็น

ผลที่คาดหวังหลังการฉีดภายใน 72 ชั่วโมง หลังฉีดกล้ามเนื้อที่เป็นตัวทำให้เกิดริ้วรอยนั้นจะค่อยๆ เริ่มคลายตัวอย่างช้าๆ และสามารถสังเกตุได้ว่าริ้วรอยเหล่านั้นค่อยๆ เลือนหายไป สารนี้จะค่อยๆหมดฤทธิ์ลงตามระยะเวลาดังกล่าว ผู้ที่ถูกฉีดก็จะกลับไปเหมือนกับตอนก่อนฉีดหรือดีขึ้น

การปฏิบัติตัวหลังฉีด

     หลังการฉีดโบท็อกซ์ อาจมีจุดรอยเข็มหรือช้ำได้ ประคบด้วยความเย็นบริเวณที่ฉีดเพื่อลด อาการปวดหรือบวม สามารถกลับไปทำงานหรือกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ แต่ต้องอยู่ในท่าที่ศรีษะตั้งตรงอยู่ประมาณ 4 ชั่วโมง ให้แสดงสีหน้าบริเวณที่ฉีดบ่อยๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ทำตัวได้ตามปกติสามารถล้างหน้าหรือใช้เครื่องสำอางค์ได้เหมือนก่อนฉีด แต่ควรยกเว้นการคลึง ถู นวดหน้าหรือบริเวณที่ฉีดในช่วงสัปดาห์แรก

ใครไม่ควรได้รับการฉีดโบท็อกซ์

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย ผู้ป่วยที่กำลังได้รับยาปฏิชีวนะบางตัว ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช

ใครที่สามารถฉีดโบท็อกซ์ได้ ทั้งเพศหญิงและเพศชายที่มีอายุมากกว่า 12 ปี ที่มีปัญหาริ้วรอยมากกว่าวัย

bottom of page