พ.ญ.อรุชา ว่องวิทย์เดชา (หมอเกรซ)

พ.ญ.อรุชา ว่องวิทย์เดชา (หมอเกรซ)
👩‍⚕️แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้านผิวพรรณและความงาม

👑คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
👑Certificate of attendance in the Dermatology and Aesthetic Dermatology will never die by Mae Fah Luang University in collaboration with Jutendo University, Tokyo, Japan
👑Certification of participation in "Prevention and management of complication in Aesthetic Medicine course"
👑Certification of attendance the 9th A4m Pre-congress on Anti-aging & Aesthetic medicine by The American Academy
👑Certification of attendance the 9th A4m Congress on Anti-aging & Aesthetic Medicine by The American Academy
👑Certificate of attendance of Basic knowledge of Threadify botulinum toxin ,HA Filler ,Beauty entire harmony by Univea Co,Ltd.
👑Certificate program in Nutrition for Health and Anti-aging by Department of Nutrition,Faculty of Public health, Mahidol University

59442750_622900108135802_489046984164481
60346827_626047404487739_218610593095588